Over Ons

De Dorpsraad bestaat momenteel uit 8 vrijwilligers die allemaal deel uitmaken van een netwerk. Samen kunnen zij veel mensen bereiken en horen wat er in Geldermalsen leeft. Elke maand komen zij een avond bij elkaar voor een vergadering. Uitgangspunt hierbij is de kernagenda die in 2021 is samengesteld.

De Dorpsraad wil een laagdrempelig contact zijn voor inwoners en hen helpen om wensen die Geldermalsen mooier maken, voor elkaar te krijgen en/of hen te informeren over de mogelijkheden.

Heb jij een vraag of idee of interesse om ook deel te nemen aan de Dorpsraad? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, of stuur een e-mail naar info@dorpsraadgeldermalsen.nl.

Maak hieronder kennis met de vertegenwoordigers van Dorpsraad Geldermalsen.

Visie & Missie

Visie

De Dorpsraad Geldermalsen wil het dorpskarakter behouden en de leefbaarheid op peil houden en de betrokkenheid van de inwoners vergroten.

Missie

De Dorpsraad Geldermalsen bestaat volledig uit vrijwilligers die opkomen voor de belangen van al onze inwoners. We staan open als klankbord voor onze inwoners en willen inwoners onderling verbinden en een schakelfunctie hebben met andere organisaties of overheid. We doen dit onder andere door in gesprek te zijn met de gemeente West Betuwe en andere overheidsinstanties, en met organisaties of bedrijven die actief zijn in ons dorp.

De Dorpsraad is onafhankelijk en niet politiek gebonden.

Han van Schaik

Han van Schaik

Voorzitter

Han van Schaik heeft veel van ons land gezien. Via Utrecht, Breda, Bergen op Zoom en Eindhoven is hij in 1972 in Geldermalsen neergestreken. Noodgedwongen, want ook toen was het lastig om een woning te vinden, is hij na zijn huwelijk in 1984 in Deil gaan wonen. De binding met Geldermalsen is gebleven, zeker ook door het verenigingsleven waaraan hij verbonden was en nog steeds is. Door de centrale ligging en het landelijke en dorpse karakter voelen hij en zijn vrouw geen enkele behoefte meer om de Betuwe te verlaten. Betrokkenheid met de medemens is zijn drijfveer en maakt dat hij zich graag wil inzetten voor de belangen van anderen.

Marijke Leenhouts

Marijke Leenhouts

Secretaris

Marijke Leenhouts is geboren en getogen op Tholen, één van de Zeeuwse eilanden. Ze ging studeren in Utrecht en is na haar afstuderen als arts op zeer diverse plekken gaan werken. Omdat er door een artsenoverschot moeilijk aan werk te komen was, kwam ze zelfs terecht in Engeland. Na de specialisatie tot huisarts vestigde ze zich in Geldermalsen. Marijke is sinds 2020 geen praktijkhouder meer, maar werkt nog wel in beperkte mate mee. Dat komt goed uit, gezien het huidige tekort aan huisartsen. Dat er geleidelijk meer betrokkenheid van burgers bij gemeentelijk beleid is, vindt zij een goede ontwikkeling. Ze draagt hier graag haar steentje aan bij door actief te zijn in de dorpsraad van Geldermalsen.

Thea Visser

Thea Visser

Penningmeester

Thea Visser is geboren en getogen in Hardinxveld-Giessendam. Zij heeft daar 18 jaar gewoond en 20 jaar lang het hoveniersbedrijf van haar vader gerund. Na een tussenstop in Spijk belandde zij in 2002 in Geldermalsen met haar man en twee kinderen. Thea is nog steeds hovenier en heeft een eigen bedrijf genaamd Rosea Tuinen. Ze woont met veel plezier in Geldermalsen omdat zij de Betuwe een prachtig gebied vindt waardoor ze zich geïnspireerd voelt om zich in te zetten voor mens en natuur.

Cees Veldhuizen

Cees Veldhuizen

Bestuurslid

Cees Veldhuizen heeft op een paar jaar na nooit ergens anders gewoond dat in het mooie Geldermalsen. Veel mensen kennen hem waarschijnlijk als de zoon van dokter Veldhuizen die jarenlang huisarts was in Geldermalsen. Al jaren zet Cees zich op diverse manieren in voor het dorp: als voorzitter van GOWheels, actief bestuurslid van de Oranjevereniging en als Rotary lid van de club Geldermalsen Waalkant. Hij gaat graag in gesprek met inwoners over de uitdagingen, mogelijkheden en ontwikkelingen die er zijn voor Geldermalsen.

Nina de Rooij

Nina de Rooij

Bestuurslid

Nina de Rooij is geboren in Sittard en getogen in Nieuwstadt. Een dorp in het smalste stukje van Nederland. Ze komt dus uit Limburg. Na veertig jaar op een aantal plekken in Limburg te hebben gewoond, heeft ze afgelopen februari haar geboortegrond ingeruild voor de Betuwse klei en voelt zich hier uitermate op haar plek. Ze woont nu, samen met haar hondje Sue, in Geldermalsen. Maar ervaart (ook in eigen persoon) de schreeuw om woonruimte. Dat heeft ze zich erg aangetrokken en hoopt via de Dorpsraad mensen hiermee te kunnen helpen. Ze is zelfstandig ondernemer en doet daarnaast vrijwilligerswerk voor Plantenasiel Geldermalsen en Vogelbescherming Nederland. Ze heeft een groot scala aan hobby’s en interesses, maar haar grootste passies zijn: alles wat met de natuur te maken heeft en muziek (maken).

Jolanda Udo

Jolanda Udo

Bestuurslid

Jolanda Udo is een echte Geldermalsenaar. Zij werkt bij de gemeente Scherpenzeel waar zij actief is in het sociaal domein als Wmo consulenten en als triagiste, om inwoners te woord te staan en de weg te wijzen binnen het sociaal domein. Als vrijwilligster heeft zij zich op verschillende manieren ingezet om dicht bij de inwoner, je medemens, te komen en verbinding te maken. Dat was als bestuurslid bij de Oranjevereniging van Geldermalsen en bestuurslid Stichting Present. Tot voor kort als Diaken van de Hervormde Gemeente Geldermalsen (Centrumkerk), waar zij nu nog haar taken vervuld om de medemens, je naaste, te helpen. Zij is nu ook betrokken als bestuurslid van de Dorpsraad en secretaris van stichting Tante Leen.

Christine Sterrenburg

Christine Sterrenburg

Bestuurslid

Christine Sterrenburg is geboren in de buurt van de molens van Kinderdijk en uiteindelijk na omwegen, via werk van manlief, in Geldermalsen beland. Daar woont ze met veel plezier, samen met haar echtgenoot en 3 kinderen. Christine heeft veel hobby's en interesses, vindt het fijn om centraal in Nederland te wonen en probeert op allerlei manieren de omgeving waar ze woont mooi te houden of nog mooier te maken. Ze vindt mensen belangrijker dan regels en zoekt dus graag tussen de regels door naar de menselijke maat.

Luna Visser

Luna Visser

Bestuurslid

Luna Visser is geboren in Gorinchem, maar eigenlijk vrijwel direct verhuisd naar het mooie Geldermalsen. Na hier 20 jaar gewoond te hebben was het dan ook tijd om in te gaan zetten voor het belang van de bewoners van dit mooie gebied. Naast actief te zijn in de Dorpsraad is Luna actief binnen studentenorganisaties & werkzaam in de IT waar haar ontwikkeling nog ver van klaar is. Voor Luna is eerlijkheid het belangrijkst en ze zal dus opkomen voor de eerlijke behandeling van jong & oud.